ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Спеціальності й освітні програми

ПВНЗ Херсонський економічно-правовий інститут готує фахівців таких спеціальностей і рівнів навчання

 

Код спеціальності

Спеціальність

Освітня програма

Бакалавр

 

Магістр

 

073

Менеджмент

 

Менеджмент

Бізнес-адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

071

Облік і оподаткування

 

Облік і аудит

 

 

081

Право

 

Право

 


073 Менеджмент

073 Менеджмент

Менеджер - унікальна професія, а попит на фахівців нового покоління з цієї спеціальності залишається традиційно високим, оскільки їх професіоналізм, відповідальність, ініціативність, наполегливість і володіння новими методами та технологіями управління виступають запорукою конкурентоспроможності та розвитку сучасного підприємства. Фахівець з менеджменту здатний вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами.

Фахівці з менеджменту можуть працювати на посадах функціональних керівників різних підприємств та їх підрозділів як у вітчизняних фірмах, організаціях та установах, а також міжнародних компаніях, керівниками малих підприємств без апарату управління в промисловості, керівниками або професіоналами з управління проектами та програмами, професіоналами у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, а також економічними радниками або консультантами з економічних питань, членами спостережної ради або правління акціонерного товариства.

072 Фінанси , банківська справа та страхування

072 Фінанси , банківська справа та страхування

Фахівці у напрямку підготовки і реалізації ефективних рішень щодо фінансово-економічної діяльності підприємств, їх фінансової санації, а також фінансового ринку, страхування, бюджетної та фінансових системах країни.

Працюють на ринку фінансових послуг: у банківській сфері, інвестиційних та страхових компаніях і фондах, фінансово-кредитних установах, у фінансово-економічних відділах підприємств та організацій, бюджетних установ.

071  Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Фахівці у сфері фінансового, управлінського, податкового обліку, аналізу, аудиту та інших форм контролю за законністю функціонування підприємств. Працюють на посадах бухгалтера, головного бухгалтера, помічника бухгалтера, контролера, асистента аудитора, в органах місцевого самоврядування, державного казначейства, державних цільових фондах, та інших бюджетних установах.

Освітня програма «Облік і аудит»

081 Право

081 Право

Фахівці в галузі права мають поглибленні знання цивільного, господарського контрактного і комерційного права, правового забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків.


Працюють в органах місцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикції та спеціалізованих судах, в органах прокуратури та Міністерства юстиції України, в системі нотаріату, в адвокатурі, юридичних службах підприємств, навчальних закладах.