ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Спеціальності й освітні програми

ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ ПРИ ХЕПІ веде підготовку рівня «молодший спеціаліст» за спеціальностями:


081 Право

072 Фінанси,банківська справа та страхування

073 Менеджмент

Після одержання диплому «молодший спеціаліст з фінансів,банківської справи та страхування» абітурієнт може поступити до ХЕПІ на 3 курс спеціальності «фінанси,баківська справа та страхування» або «облік та оподаткування».
Після одержання диплому «молодший спеціаліст з права» абітурієнт може поступити до ХЕПІ на 3 курс спеціальності «право».
Після одержання диплому «бакалавр з права» випускники ХЕПІ мають можливість продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст""магістр" у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС) на підставі договору про спільну діяльність.

 

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ (ХЕПІ)

Заснований в 1995 році веде підготовку фахівців зі спеціальностей згідно кваліфікаційних рівні:
Бакалавр: 081.Право; ; 071.Облік і оподаткування ; 072 . Фінанси , банківська справа та страхування; 073.Менеджмент.
Магістр: 072.Фінанси ,банківська справа та страхування; 073.Менеджмент.

До магістратури приймаються бакалаври або спеціалісти незалежно від напряму підготовки та спеціальності.

 

Характеристика спеціальностей бакалавра

081. Право
Фахівці в галузі підприємницької діяльності, які мають поглибленні знання цивільного, господарського контрактного і комерційного права, правового забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків.
Працюють в органах місцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикції та спеціалізованих судах, в органах прокуратури та Міністерства юстиції України, в системі нотаріату, в адвокатурі, юридичних службах підприємств, навчальних закладах.

072. Фінанси , банківська справа та страхування
Фахівці у напрямку підготовки і реалізації ефективних рішень щодо фінансово-економічної діяльності підприємств, їх фінансової санації, а також фінансового ринку, страхування, бюджетної та фінансових системах країни.
Працюють на ринку фінансових послуг: у банківській сфері, інвестиційних та страхових компаніях і фондах, фінансово-кредитних установах, у фінансово-економічних відділах підприємств та організацій, бюджетних установ.
Освітня програма

071. Облік і оподаткування
Фахівці у сфері фінансового, управлінського, податкового обліку, аналізу, аудиту та інших форм контролю за законністю функціонування підприємств. Працюють на посадах бухгалтера, головного бухгалтера, помічника бухгалтера, контролера, асистента аудитора, в органах місцевого самоврядування, державного казначейства, державних цільових фондах, та інших бюджетних установах.

073. Менеджмент
Фахівець розробляє і приймає рішення щодо стратегії і тактики та оперативної діяльності підприємства (або організації), його взаємодії із зовнішнім середовищем..
Може працювати на керівних посадах всіх рівнів підприємств, організацій, установ, в органах місцевого самоврядування, керує проектами, видами діяльності

Після одержання диплому «Бакалавр» випускники мають можливість продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» у ХЕПІ.

 

Характеристика спеціальностей молодшого спеціаліста

081. Право
Фахівці в галузі підприємницької діяльності, які мають поглибленні знання цивільного, господарського контрактного і комерційного права, правового забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків.
Працюють в органах місцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикції та спеціалізованих судах, в системі нотаріату, в адвокатурі, юридичних службах підприємств.

072. Фінанси , банківська справа та страхування
Фахівці у напрямку підготовки і реалізації ефективних рішень щодо фінансово-економічної діяльності підприємств, їх фінансової санації, а також фінансового ринку, страхування, бюджетної та фінансових систем країн.
Працюють на ринку фінансових послуг: у страхових компаніях і фондах, фінансово-кредитних установах, у фінансово-економічних відділах підприємств та організацій.
Освітня програма

073. Менеджмент
Фахівець розробляє і приймає рішення щодо стратегії і тактики та оперативної діяльності підприємства (або організації), його взаємодії із зовнішнім середовищем..
Може працювати на посадах нижчих рівнів управління підприємств, організацій, установ, в органах місцевого самоврядування, керує проектами.

 

Навчання у ПОЛЬЩІ за програмою 1 ½ на 1 ½


Після 1,5 року навчання у ХЕПІ студенти мають можливість продовжити навчання (1,5 року) в Університеті інформаційних технологій та менеджменту (Польща м. Жешов) і одержати диплом бакалавра європейського зразка.

Студенти, які одержали диплом бакалавра в Польщімають можливість продовжити навчання або працевлаштування у Польщі та країнах Європи.

Випускники, які одержали диплом бакалавра в Польщі і продовжили навчання в Україні мають при працевлаштуванні суттєві конкурентні переваги, особливо по напрямку зовнішньоекономічної діяльності.