ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Бухгалтерський облік — це «мова» бізнесу! І це не просто «мова» бізнесу, це універсальний «перекладач». Знаючись на змісті бухгалтерських звітів, трактуючи й аналізуючи основні показники балансу, можна багато чого довідатися про будь-яке підприємство. Тому бухгалтер – одна з найвідповідальніших професій. Адже саме в руках цих спеціалістів знаходиться документація з фінансової частини кожного бізнесу.

Бухгалтер допомагає керівнику приймати рішення у стандартних і надзвичайних ситуаціях, визначитися з подальшою політикою компанії, залучити потенційних інвесторів та бізнес-партнерів.

 

Професія бухгалтера користується стабільно високим попитом і є однією із затребуваних на ринку праці в Україні. Вона універсальна і перспективна у кар’єрному зростанні: «віртуозний» обліковець може реалізуватися і як фінансист, і як фінансовий чи комерційний директор, аудитор, аналітик системи 1С. А, якщо ви прагнете відкрити власну справу, знання бухгалтерського і податкового обліків стануть великою перевагою. 

 

Які навички потрібні сучасному бухгалтеру?

 • Відмінне знання математики та основ економіки;
 • Знання статистики та фінансів, податкового і трудового законодавства, законодавства з бухгалтерського обліку, основ аудиту;
 • Для роботи в міжнародних компаніях потрібні знання МСФЗ (міжнародних стандартів фінансової звітності);
 • ІТ-обізнаність;
 • Здатність до самоосвіти;
 • Високий рівень самоорганізації і навички тайм-менеджменту;
 • Вміння опрацьовувати і систематизувати великі обсяги інформації;
 • Аналітичне, стратегічне і критичне мислення.

 

ПАСПОРТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «Облік і аудит»

Рівень вищої освіти

Форми навчання

Тривалість підготовки/ обсяг програми

Мова викладання

Бакалавр

денна / заочна / дистанційна

3 роки 10 місяців /

240 кредитів ЄКТС

Українська

 

У ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут» майбутні фахівці з обліку і оподаткування отримують ґрунтовні знання з фінансового, податкового та управлінського обліку, аудиту, інформаційних систем і технологій в обліку і аудиті, економіки, оподаткування і звітності підприємств, що дозволяє їм працювати в усіх сферах економічної діяльності.


Можливості працевлаштування:

 • Бухгалтер;
 • Касир-експерт;
 • Асистент бухгалтера-експерта;
 • Ревізор;
 • Інспектор податкової служби;
 • Інспектор із соціальної допомоги;
 • Службовець, зайнятий з цифровими даними; 
 • Реєстратор бухгалтерських даних;
 • Статистик-обліковець та конторський службовець, що займається фінансовими операціями;
 • Службовець, що займається реєстрацією матеріальних цінностей і транспортування.