ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Кафедра «Менеджмент»

Кафедра менеджменту готує компетентних фахівців, здатних працювати на посадах керівників різних рівнів та виконувати завдання підготовки й прийняття стратегічних рішень, стратегічного управління, керівництва, тощо.

Кафедрою менеджменту ведеться підготовка студентів за спеціальністю 073 «Менеджмент» на освітньому рівні бакалавра та магістра за відповідними освітніми програмами:

  • Менеджмент;
  • Бізнес-адміністрування.

 

Викладачі кафедри є сертифікованими фахівцями з питань систем управління, а також мають практичний досвід у сфері управління, бізнес-планування, бізнес-аналітики, маркетингу тощо.

 

Високий авторитет кафедри, завойований багатьма поколіннями науковців, постійно зміцнюється науковими здобутками талановитих студентів і професійними успіхами наших випускників, а комплексний підхід до якості освіти забезпечує високий рівень конкурентоспроможності майбутніх фахівців з менеджменту на ринку праці і належні умови для їх подальшого професійного зростання.

 

За роки існування кафедри підготовлено більше 1500 фахівців з менеджменту та маркетингу, які працюють у багатьох містах України та країнах дальнього та ближнього зарубіжжя, займаючи керівні посади на промислових підприємствах, у банках, сфері малого та середнього бізнесу.

 

Конкурентні переваги бакалаврських та магістерських програм кафедри менеджменту:

  • практичне спрямування та гнучкість до змін економічного середовища;
  • якісна підготовка кваліфікованих керівників;
  • використання новітніх методів навчання.

 

У студентів спеціальності є реальна можливість вже з перших днів навчання здійснювати систематичні наукові дослідження з актуальних проблем менеджменту під керівництвом досвідчених викладачів кафедри, брати участь у грантових проектах, міжнародних науково-практичних конференціях, предметних олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт, проходити стажування у бізнес-школах, публікувати результати власних наукових розробок не лише в Україні, але й за кордоном.