ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Кафедра «Менеджмент»

Кафедра «Менеджмент» - одна з найдавніших у Херсонському економіко-правовому інституті. Історія кафедри розпочинається з 1994 року. Протягом 20 років вона пройшла еволюційний шлях становлення, розвитку, трансформації та успішного функціонування.

 

Місія кафедри - формування гармонійно розвинутої особистості, висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця, який здатен приймати обґрунтовані управлінські рішення та нести відповідальність за діяльність організації.

Пріоритетними для кафедри є всебічний розвиток професійної та особистої культури фахівців, високий рівень викладання спеціальних дисциплін, впровадження сучасних технологій навчання.
Під керівництвом викладачів кафедри студенти-менеджери активно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, конкурсах бізнес-планів і наукових робіт, предметних олімпіадах, демонструючи високий рівень професійної підготовки і традиційно займаючи призові місця.
Висока професійність професорсько-викладацького складу кафедри є гарантом підготовки фахівців вищої кваліфікації - творчих, неординарно-мислячих, націлених на майбутнє, здатних працювати на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності і підпорядкування, у вищих навчальних закладах, у науково-дослідних інститутах.

 

Кафедра є випусковою з підготовки:

 • бакалаврів за спеціальністю 6.030601 «Менеджмент»
 • спеціалістів за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»;
 • магістрів за спеціальністю 8.18010016 «Бізнес-адмініcтрування».

 

Менеджер – це фахівець широкого профілю в галузі управління та економіки, який відповідає за ефективну роботу цілого підприємства, окремого підрозділу або певного напряму діяльності підприємства.

За роки існування кафедри підготовлено майже 1500 фахівців з менеджменту, які працюють у багатьох містах України та країнах дальнього та ближнього зарубіжжя, займаючи керівні посади на промислових підприємствах, у банках, сфері малого та середнього бізнесу.

 

У своїй науковій та навчально-методичній роботі кафедра активно співпрацює із державними та науковими установами, зокрема:

 • Обласний центр зайнятості м. Херсон;
 • Херсонська Торгово-промислова палата;
 • Департамент економічного, регіонального розвитку та торгівлі Херсонської облдержадміністрації;
 • Департамент освіти і науки Херсонської облдержадміністрації;
 • Управління промисловості та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації;
 • Управління туризму та курортів Херсонської облдержадміністрації.


Особливу увагу кафедра менеджменту організацій приділяє поєднанню фундаментальної академічної та практичної підготовки. Посилення практичної направленості освітніх програм здійснюється завдяки співпраці з провідними підприємствами регіону.

 

Бази практики

 • ТРЦ FABRIKA
 • Гипермаркет «Оскар»
 • Супермаркет «АТБ»
 • ТЦ «Европорт»
 • ДЦ «Watsons»
 • Супермаркет «Фокстрот»
 • Сеть магазинов «Чистый дом»
 • Сеть магазинов «Эльдорадо»
 • ТОВ «СИТИ- торг»
 • ТОВ «Оптимист»
 • АТ «Данон»
 • АТ «Чумак»
 • АТ «Херсонский хлібокомбинат»
 • АТ «Райффайзен Банк Аваль»
 • АТ «Приватбанк»
 • АТ «Укрсоцбанк»
 • АТ «Ощадбанк»

 

Працевлаштування. Високий рівень навчальної підготовки студентів кафедри – це запорука затребуваності її випускників на ринку праці.

Кафедра менеджменту організацій вважає себе відповідальною за подальше професійне життя своїх випускників і допомагає їм у побудові успішної кар’єри після закінчення університету.

Близько 30% осіб починають працювати ще студентами.

На кафедрі працює програма сприяння працевлаштуванню студентів, яка передбачає:

 

1. Надання консультацій з питань планування професійної кар’єри
Такі консультації постійно проводяться доцентами кафедри, які допомагають студентам отримати відповіді на питання:

 • як випускнику правильно обрати напрямок розвитку кар’єри,
 • як ефективно презентувати себе на ринку праці,
 • як скласти резюме, що приверне увагу роботодавця,
 • як підготуватися до співбесіди з роботодавцем,
 • яку стратегію поведінки обрати під час проведення співбесіди.

2. Інформаційна підтримка студентів, що хочуть знайти роботу:

 • вакансії для студентів і кандидатів без досвіду роботи;
 • можливості стажування;
 • корисні поради і рекомендації стосовно пошуку роботи.

Посади підготовленого фахівця з менеджменту:

 • Директор підприємства;
 • Заступник директора;
 • Регіональний менеджер;
 • Менеджер з реклами, маркетингу;
 • Керуючий туристичною агенцією;
 • Керуючий готелем, пансіонатом;
 • Керуючий магазином, рестораном;
 • Провідний менеджер-економіст;
 • Менеджер з персоналу;
 • Менеджер проекту.