ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Міжнародні зв'язки з навчальними закладами та освітніми організаціями

Одними з пріоритетних напрямків діяльності Херсонського економічно-правового інституту є встановлення та розвиток міжнародних зв’язків з вищими навчальними закладами країн ближнього та далекого зарубіжжя.
Завдяки цьому студенти мають можливість навчатись за кордоном за обміном в рамках програми Erasmus+.

 

Інститут плідно співпрацює із зарубіжним закладами вищої освіти:

Університет інформаційних технологій та менеджменту 
Польща, м. Жешув

Університет Миколаса Ромериса
Литва, г. Вільнюс

Університет інформатики та мистецтв
 Польща, м. Лодзь

Східно - Середземноморський університет
Північний Кіпр, м. Фамагуста

Співпраця Інституту здійснюються у традиційних для сучасного міжнародного наукового співробітництва організаційних формах:

  • організація стажування, практики студентів інституту в зарубіжних університетах;
  • проведення навчальної роботи, створення спільних навчальних модулів та курсів; 
  • організація підготовки студентів інституту в зарубіжних університетах шляхом участі в міжнародних програмах;
  • організація та участь у міжнародних конференціях, семінарах, олімпіадах, інформаційно-методичних семінарах;
  • стажування викладачів інституту у провідних вищих навчальних закладах зарубіжних країн;
  • проведення культурного обміну з зарубіжними колегами в рамках міжнародних проектів;
  • реалізація проектів міжнародних фондів.


Відповідно до державної політики України в галузі міжнародного співробітництва на базі ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут» створено Південний освітньо-навчальний центр, який координує програми підготовки навчання студентів в європейських навчальних закладах.