ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Вартість навчання

Рівень освіти

Спеціальність/освітня програма

Вартість навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

місяць

квартал

рік

місяць

квартал

рік

Коледж

Фаховий молодший спеціаліст

081 «Право»

735

2205

8820

735

2205

8820

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

735

2205

8820

735

2205

8820

Інститут

Бакалавр

073 «Менеджмент»

795

2385

9540

770

2310

9240

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

795

2385

9540

770

2310

9240

071 «Облік і оподаткування»

795

2385

9540

770

2310

9240

081 «Право»

900

2700

10800

900

2700

10800

Магістр

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

ОП Фінанси, банківська справа та страхування

1000

3000

12000

1000

3000

12000

073 «Менеджмент»

ОП Бізнес-адміністрування

1000

3000

12000

1000

3000

12000