ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Вартість навчання

Рівень освіти

Спеціальність/освітня програма

Вартість навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

місяць

квартал

рік

місяць

квартал

рік

Коледж

Фаховий молодший спеціаліст

081 «Право»

850

2550

10200

850

2550

10200

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

770

2310

9240

770

2310

9240

Інститут

Бакалавр

073 «Менеджмент»

850

2550

10200

850

2550

10200

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

850

2550

10200

850

2550

10200

071 «Облік і оподаткування»

850

2550

10200

850

2550

10200

081 «Право»

1000

3000

12000

1000

3000

12000

Магістр

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

ОП Фінанси, банківська справа та страхування

1335

4005

16020

1335

4005

16020

073 «Менеджмент»

ОП Бізнес-адміністрування

1335

4005

16020

1335

4005

16020