ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Кафедра "Облік і аудит"

Кафедра обліку і аудиту готує фахівців до роботи в галузі управління та адміністрування, здатних виконувати складні спеціалізовані завдання і вирішувати прикладні проблеми у сфері обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування діяльності суб'єктів господарювання.

 

На кафедрі працюють компетентні фахівці з багаторічним досвідом викладацької роботи, що також мають практику у сфері обліку, управління, проєктної діяльності тощо. З них 60 % є кандидатами економічних наук,доцентами.

  

Кафедра обліку і аудиту готує фахівців до роботи в галузі управління та адміністрування, здатних виконувати складні спеціалізовані завдання і вирішувати прикладні проблеми у сфері обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування діяльності суб'єктів господарювання.

 

На кафедрі працюють компетентні фахівці з багаторічним досвідом викладацької роботи, що також мають практику у сфері обліку, управління, проєктної діяльності тощо. З них 60 % є кандидатами економічних наук,доцентами.

  

Кафедрою обліку і аудиту ведеться підготовка студентів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за освітньою програмою «Облік і аудит».

 

Конкурентні переваги бакалаврської програми:

  • практичне спрямування, динамічність та відповідність потребам регіонального ринку праці;
  • якісна підготовка кваліфікованих обліковців;
  • використання інноваційних методів навчання.

 

Випускники кафедри обіймають такі посади: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, бухгалтер, бухгалтер-касир, контролер, економіст, помічник аудитора, фінансовий менеджер-аналітик, податковий інспектор, керівник підприємства малого бізнесу, спеціаліст з обліку в державній податковій інспекції, консультант з економічних питань та інші.

 

Викладачами кафедри здійснюються наукові розробки за такими напрямами:

  • Обліково-аналітичні аспекти управління проєктною діяльністю;
  • Облік і фінанси організацій громадянського суспільства;
  • Податкова політика у стратегії розвитку сучасного підприємства.