ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Кафедра "Загальноюридичних дисциплін"

Кафедра загальноюридичних дисциплін була заснована у 1996 року. Очолює кафедру доцент, кандидат юридичних наук, Скриль Сергій Анатолійович. Кафедра загальноюридичних дисциплін є структурним підрозділом факультету правознавства та менеджментуЗЕД, що забезпечує навчальну, методичну, науково-дослідну, виховну діяльність.

Основні завдання діяльності кафедри:

 1. Cпрямування наукового, навчально-методичного та професійного потенціалу кафедри на підготовку професійно-компетентних фахівців з права.
 2. Впровадження у практику навчального процесу основних завдань поетапного реформування вищої професійної освіти у відповідності до основних завдань Болонського процесу.
 3. Організація та забезпечення наукового супроводження навчально-виховного процесу у напрямі дослідження сучасних педагогічних технологій та передових методів навчання;
 4. Вдосконалення рівня професійної майстерності науково-педагогічного складу кафедри у відповідності до вимог часу і діючої нормативно-правової бази в галузі вітчизняної вищої школи.
 5. Подальше впровадження у навчальний процес новітніх технологій навчання на основі інтерактивних методик з використанням комп’ютерної техніки та мережі Інтернет.
 6. Розвиток та вдосконалення навчально-методичного ресурсу кафедри шляхом переведення його в електронний формат та розміщення на сайті інституту.
 7. Вивчення та запровадження у навчальний процес елементів сучасних технологій дистанційного навчання з використання технічних можливостей Інтернет.
 8. Розвиток та вдосконалення основних форм та методів самостійної роботи студентів з навчальним матеріалом та індивідуальної навчально-дослідної роботи.


Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечується науково-педагогічними працівниками кафедри:

 1. Аграрне право
 2. Актуальні проблеми теорії держави і права
 3. Актуальні проблеми конституційного права України
 4. Адміністративне право
 5. Адміністративний процес
 6. Господарське право
 7. Державне право зарубіжних країн
 8. Екологічне право
 9. Земельне право
 10. Історія держави та права зарубіжних країн
 11. Історія держави та права України
 12. Історія вчень про державу і право
 13. Інтелектуальна власність
 14. Конституційне право України
 15. Міжнародне право
 16. Міжнародне приватне право
 17. Основи правових знань
 18. Основи права Європейського Союзу
 19. Основи римського приватного права
 20. Порівняльне правознавство
 21. Сімейне право
 22. Теорія держави і права
 23. Трудове право
 24. Фінансове право
 25. Цивільне право
 26. Цивільний процес
 27. Цивільне та сімейне право
 28. Юридична деонтологія та ін..

З 1 вересня 2008 року на базі кафедри загальноюридичних дисциплін розпочала роботу юридична клініка, яка має за мету надання безоплатної юридичної допомоги соціально незахищеним та малозабезпеченим верствам населення, а також навчання майбутніх фахівців-юристів практичній роботі, наближення теорії до практики. Викладачі кафедри є кураторами студентів-консультантів ІІІ- IV курсів з питань надання юридичної допомоги з певних напрямів юриспруденції.


Професія – юрист
Бути юристом – означає професійно, на підставі відповідної вищої освіти та специфічного практичного досвіду вирішувати юридичні проблеми своїх клієнтів (громадян, установ, підприємств, організацій).


Плюси та мінуси професії юриста
Плюси:

 • ця професія є однією із найцікавіших, оскільки у роботі юриста трапляються дуже різноманітні ситуації;
 • існують перспективи фахового кар’єрного зростання та можливості діяти в інших напрямах – в політиці, громадській роботі, викладанні, благодійності;
 • за умови високої кваліфікації та порядності виникають реальні можливості для одержання високих доходів;
 • значна міра свободи;
 • професійно сформована адекватність поведінки у суспільстві та у відносинах з окремими людьми.

Мінуси:

 • постійна зайнятість та нервова напруга;
 • необхідність нести моральні втрати, наприклад, відстоюючи інтереси зловмисних клієнтів;
 • ризики у доходах (наприклад, у приватній практиці);
 • високий ризик професійних помилок.


Місця роботи юриста

Правоохоронні органи:
прокурор, помічник прокурора, слідчий, суддя, оперативний працівник органів внутрішніх справ, працівник міліції, митних органів тощо.
Органи державної влади та місцевого самоврядування:
міністерства, державні комітети та інші відомства, державна адміністрація областей, районів, виконавчі комітети місцевих рад.
На підприємствах:
юрисконсульти, фахівці з кадрів, юридичні радники.
Значна частина юристів працює самостійно – як адвокати чи як фізичні особи – підприємці. Часто юристи об’єднуються та на засадах партнерства створюють юридичні фірми
Особисті якості юриста

Професійно необхідними для юриста є здатність швидко та послідовно мислити, мати добру пам’ять та можливість чітко і образно висловлюватися. Юристу належить бути психологічно стійким.
Також слід мати задатки до копіткої, часто рутинної, паперової роботи.
Із моральних вимог основне для юриста – порядність у відносинах із клієнтами та іншими людьми

Заробітна плата

Зарплата юриста може стартувати приблизно від 1500 гривень на місяць і досягати істотного розміру, орієнтовно до 30000 гривень на місяць.

Робочий день юриста

Робочий день розпочинається в 9 годин ранку і часто затягується допізна, іноді доводиться працювати на вихідних.
Тому юристу постійно доводиться планувати свій робочий час


Міфи про професію юриста

Перший міф:
працювати юристом дуже просто, достатньо або знати законодавство, або ж здогадуватися, в якому нормативно-правовому акті міститься потрібна стаття.
Другий міф:
юристи заробляють найбільше.
Третій міф:
диплом юриста гарантує спокійне та стабільне майбутнє.