ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Видання підручників та методичних пісібників

За останні роки викладачами інституту видано ряд підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, зокрема:

  1. Кузьменко Л. В. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Л. В. Кузьменко [та ін.] – Херсон : «ПИЕЛ», 2012. – 404 с.
  2. У 2012 році колективом інституту було видано навчальний посібник «Міжнародна економіка».
  3. Чумакова І. Ю. Державний фінансовий контроль : підручник. / І. Ю. Чумакова, Н. В. Шульга. – К : КНЕУ, 2013. – 412 с.
  4. Міжнародні економічні відносини : Навчальний посібник / За ред. С. В. Фомішина. – Херсон: ОЛДІ - ПЛЮС, 2013. – 416 с. (гл. 16 –Покотилова В. І.).
  5. У 2015 році видано колективну Монографію авторів інституту «Економічна конвергенція Європейського Союзу та країн Східного партнерства».