ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Загальна інформація

Шановні друзі!

 

Рада вітати вас на офіційному сайті  приватного закладу вищої освіти Півдня України – Херсонський економічно-правовий інститут.

 

ХЕПІ – це приватний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації, який проводить підготовку фахівців з економіки, менеджменту, фінансів і права  за ступенями «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр».

Заснований у 1995 році, ХЕПІ може пишатися не одним поколінням вчених, викладачів і здобувачів вищої освіти, які зробили суттєвий внесок у розвиток економічної і правової освіти та науки, розбудову суспільно-політичного життя України.

 

Головним завданням інституту є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна діяльність. Основу сучасної концепції розвитку інституту становить підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоздатних на ринку праці, впровадження існуючих і розробка нових інформаційно-комунікаційних технологій для навчальної та наукової роботи, постійна модернізація науково-дослідницької діяльності та подальша інтеграція у європейський освітній, науковий і інформаційний простір.

 

Бажаю абітурієнтам вірного вибору майбутнього фаху, студентам - успішного навчання, а колегам - плідної праці на славу вітчизняної науки та освіти!

 

Ректор ХЕПІ    

Доктор економічних наук, професор,

Заслужений працівник овіти

Покотилова В.І.