ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Спеціальності

Коледж при Херсонському економічно-правовому інституті є вищим навчальним закладом І рівня акредитації, який проводить підготовку фахівців за ступенем «Фаховий молодший бакалавр» із спеціальностей:

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Детальніше

 

081 Право

Детальніше

Після одержання диплому державного зразку «Фаховий молодший бакалавр» випускник коледжу може вступити в ХЕПІ або в будь-який ЗВО України на 2 -3 курс за відповідним напрямом підготовки.

Спеціальності, освітні програми

072 Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» забезпечує підготовку фахівців з фінансів, банківської справи та страхування високого професійного рівня для планово-фінансових підрозділів для приватного бізнесу, державних установ, місцевого самоврядування, інститутів банківського та небанківського фінансового посередництва. 

081 Право

Спеціальність «Право» забезпечує підготовку фахових молодших бакалаврів для професійної діяльності у сфері юридичної практики, пов'язаної з розглядом юридичних справ. Випускники коледжу можуть працювати в управліннях пенсійного фонду України, фондах  соціального страхування, державних податкових інспекціях, відділах реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, органах юстиції та правосуддя, органах внутрішніх справ, органах державного управління, юридичної та кадрової служб підприємств, установ, організацій усіх форм власності на посадах юрисконсульта, секретаря судового засідання, судового розпорядника, державного виконавця, архіваріуса, помічника нотаріуса, помічника адвоката, секретаря адміністративних органів.