ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Спеціальності

Якщо абітурієнт набрав на ЗНО з профільного предмету менше 100 балів, він може вступити до Економічно-правового коледжу при ПВНЗ ХЕПІ.


У 2013 р. при Херсонському економічно-правовому інституті було проліцензовано і відкрито Коледж, який веде підготовку рівня "молодший спеціаліст" за спеціальностями:

  • право - 3 роки;
  • фінанси, банківська справа та страхування - 2 роки.


Після одержання диплому "молодший спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування", абітурієнт може вступити до ХЕПІ на 3 курс спеціальності "фінанси, банківська справа та страхування", «менеджмент» або "облік і аудит".


Після одержання диплому "молодший спеціаліст з права", абітурієнт може поступити до ХЕПІ на 3 курс спеціальності "право".


Після одержання диплому "бакалавр з права", випускники ХЕПІ мають можливість продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" в навчальних закладах України, які пропонують вказані рівні освіти за даною спеціальністю.


Абітурієнти, які мають рівень кваліфікованого робітника можуть бути прийняті без ЗНО на I або II курс відповідно до Правил прийому. Випускники 11 класу можуть бути зараховані на 2 курс коледжу на конкурсній основі при наявності ЗНО.


Для вступу до коледжу абітурієнтам необхідно мати сертифікати:

Спеціальності

Сертифікат з предмету

Мінімальний бал

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Українська мова та література

100

Математика або Географія або Історія України

100

081 Право

Українська мова та література

100

Іноземна мова або Історія України або Математика

100


Інші документи для вступу в коледж - див. у розділі Правила прийому.


Всі студенти забезпечуються гуртожитком.