ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Факультети ХЕПІ

Факультет денної форми навчання

 

Спеціальності:

  • Право
  • Фінанси, банківська справа та страхування
  • Менеджмент
  • Облік і аудит.

Факультет заочної форми навчання:

 

Спеціальності:

  • Право
  • Фінанси, банківська справа та страхування
  • Менеджмент
  • Облік і аудит