ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО

ЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ ЗНО  для здобуття освітнього ступеня «Фаховий молодший бакалавр»

(молодший спеціаліст)

Назва спеціальності/

освітньої програми

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів)

Перший предмет

Другий предмет

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Українська мова або Українська мова та література

 

Математика, Історія України або Іноземна мова, або Біологія або Географія

 

081 Право

Українська мова або Українська мова та література

 

Історія України або Математика, або Іноземна мова, або Біологія або Географія