ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Спеціальності та сертифікати ЗНО

У 2021 році при вступі до Херсонського економічно-правового інституту
діють результати ЗНО 2018-2021 рр.

ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ ЗНО  2021
Ступінь вищої освіти «БАКАЛАВР», «МАГІСТР»

Назва спеціальності

 (спеціалізації/освітньої програми)

 

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів)

Перший предмет

Другий предмет

Третій предмет

БАКАЛАВР

 

071 Облік і оподаткування

 

Українська мова і література

 

Математика

 

Історія України або Іноземна мова, або Біологія або Географія, або Фізика або Хімія

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Українська мова і література

 

Математика

 

Історія України або Іноземна мова, або Біологія або Географія, або Фізика або Хімія

 

073 Менеджмент

Українська мова і література

 

Математика

 

Історія України або Іноземна мова, або Біологія або Географія, або Фізика або Хімія

 

081 Право

 

Українська мова і література

 

Історія України

Математика або Іноземна мова

МАГІСТР

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ЄВІ з іноземної мови

Фахове випробування

ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ ЗНО  для здобуття освітнього ступеня «БАКАЛАВР»
на базі ОКР «Молодший спеціаліст»

Назва спеціальності/

освітньої програми

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів)

Перший предмет

Другий предмет

 

073 Менеджмент

Українська мова

 

Математика, Історія України або Іноземна мова, або Біологія або Географія, або Фізика або Хімія

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Українська мова

 

Математика, Історія України або Іноземна мова, або Біологія або Географія, або Фізика або Хімія

 

071 Облік і оподаткування

 

Українська мова

 

Математика, Історія України або Іноземна мова, або Біологія або Географія, або Фізика або Хімія

 

081 Право

Українська мова

 

Історія України або Іноземна мова, або Біологія або Географія, або Фізика або Хімія