ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність 072 Фінанси

Грошима треба управляти, а не служити їм

(Сенека Луций Анней)

 

«Фінанси, банківська справа та страхування» - одна із провідних спеціальностей економічного напряму. Професія фінансиста є актуальною та престижною, оскільки в час постійного розвитку економіки кількість підприємств різних форм власності та сфер діяльності постійно зростає, а тому збільшується і потреба в фінансистах, аналітиках, фінансових консультантах та фінансових менеджерах.

Фінанси – це мистецтво та професія водночас, що потребує таланту і терпіння. Сучасні фінансові відносини потребують знання природи руху грошових потоків, акумуляції капіталу, вміння управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища. Вочевидь, постає гостра необхідність підготовки якісно нової плеяди фінансистів.

 

ПАСПОРТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Освітній рівень

Форми навчання

Тривалість підготовки/обсяг програми

Мова викладання

Бакалавр

денна / заочна / дистанційна

3 роки 10 місяців /

240 кредитів ЕКТС

Українська

Магістр

денна / заочна / дистанційна

1 рік 4 місяці/

90 кредитів ЕКТС

Українська

 

Навички та компетентності, які здобувають випускники спеціальності:

 • функціонування ринкової економіки, сучасної теорії та практики господарювання;
 • організація бюджетного процесу;
 • теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту, управління грошовими потоками, прибутком, капіталом і активами підприємства;
 • методи техніко-економічного та фінансово-господарського планування, методи аналізу фінансової діяльності;
 • основи фінансового, бюджетного, податкового і міжнародного менеджменту, посередницької, біржової і страхової діяльності;
 • управління страховою компанією, надання страхових послуг, оцінювання ризиків, урегулювання страхових претензій;
 • теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту, організації роботи податкових органів;
 • системне розуміння взаємозв’язків суб’єктів фінансових відносин на ринку фінансових послуг.

 

Бізнес-партнери програми:

 

Випускники програми:

Наші випускники мають найширші можливості на ринку праці. Вони можуть запропонувати свої знання та вміння, як наймані працівники у сфері фінансового управління підприємством, торгівлі та біржової діяльності на ринку цінних паперів та інвестицій, як самостійні суб'єкти підприємницької діяльності, а також як державні службовці у органах, що здійснюють регулювання та контроль у фінансовій сфері

 

Бази практик:

Для набуття спеціальності важливо не лише отримання якісних теоретичних знань, але й безпосередня участь студентів у виробничому процесі з метою оцінки можливостей застосування своїх навичок на практиці та виявлення сфер навчання, що потребують вдосконалення. Студенти мають змогу ознайомитися з практичними аспектами фінансової діяльності на широкому переліку баз практики (підприємствах, банках, страхових компаніях та інших установах та організаціях). Керівники зазначених установ традиційно відмічають високий рівень теоретичної та практичної підготовки студентів. З огляду на це значна кількість студентів отримують пропозиції щодо майбутнього працевлаштування ще до закінчення навчання.

 

Можливості працевлаштування:

Сучасний дипломований бакалавр або магістр з фінансів, банківської справи та страхування може реалізувати себе за різноманітними професійними напрямами, зокрема:

 1. Фінансово-кредитна – розробка і використання різних систем обліку і витрат для оцінки витрат і доходів, складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними, планування фінансів, надання рекомендацій з операцій з нерухомістю (продаж, покупка, злиття фірм).
 2. Податково-бюджетна – розрахунок податків, їх нарахування (контроль за кількістю) і відрахування; планування бюджету.
 3. Інвестиційна – капіталовкладення, спрямовані на підтримку і розширення капіталу. Інвестиції реалізуються шляхом кредитування, прямих витрат грошових коштів і покупки цінних паперів.
 4. Нормативно-методична – розробка і впровадження систем фінансової і статистичної звітності, складання фінансових звітів.
 5. Страхова – робота зі страховими документами.
 6. Зовнішньо-економічна – економіка і організація виробництва (робота в умовах постійної змінної економічної кон'юнктури).

 

Фінансова освіта стаєте у пригоді як для досягнення особистих цілей так і розвитку професійної кар’єри від профільного спеціаліста до топ-менеджера крупної компанії чи посадовця високого рівні.