ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Спеціальність 081 «Право»

Спеціальність 081 «Право»

081 «ПРАВО» освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні «ПРАВО»

Гарант програми – Скриль Сергій Анатолійович кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноюридичних дисциплін.

Галузь знань    08 «Право»
Спеціальність    081 «Право»
Обсяг програми     240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми   3 роки  10 місяців
Форма навчання    денна/заочна

Вимоги до рівня освіти. Підготовка бакалаврів здійснюється за умови наявності повної загальної середньої освіти, або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Також приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за іншою спеціальністю.

 

Професійне призначення фахівця. Бакалавр права здійснює професійну діяльність у сфері юридичної практики. Ця сфера пов’язана з розглядом юридичних справ, здійсненням юридично значущих дій, кваліфікацією. Результати професійної діяльності закріплюються у відповідних процесуальних документах, які мають офіційний характер, встановлену законом форму.

 

Майбутнє працевлаштування. Випускники юридичного факультету (бакалавр права) можуть працювати на наступних посадах:

 • помічника судді;
 • державного виконавця;
 • консультанта нотаріуса;
 • інспектора відділу реєстрації актів цивільного стану;
 • інспектора відділу соціального захисту населення;
 • інспектора відділу працевлаштування;
 • інспектора відділу кадрів;
 • інспектора митниць;
 • помічника слідчого;
 • секретаря суду;
 • юрисконсульта;
 • секретаря судової колегії;
 • помічника адвоката;
 • помічника нотаріуса;
 • спеціаліста з оперативно- розшукової діяльності тощо.

 

Особливості організації навчального процесу.

Базові знання, вміння, навички бакалавра з права формуються під час вивчення основних дисциплін:

 • Теорія держави та права
 • Історія держави та права України
 • Історія держави та права зарубіжних країн
 • Організація судових та правоохоронних органів
 • Юридична деонтологія
 • Конституційне право
 • Адміністративне право
 • Фінансове право
 • Основи римського приватного права
 • Цивільне  право
 • Кримінальне право
 • Трудове право
 • Господарське право
 • Екологічне право
 • Кримінальний процес
 • Цивільний процес
 • Криміналістика
 • Міжнародне право
 • Аграрне право
 • Земельне право
 • Сімейне право та ін.

 

З метою забезпечення формування у студентів юридичного факультету професійних навичок та вміння застосовувати отримані теоретичні знання у своїй професійній діяльності, а також для становлення професійної культури юриста навчальним планом передбачена виробнича практика.


Студенти мають можливість закріпити теоретичні знання на практиці у Юридичній клініці, в межах якої студенти-юристи під керівництвом викладачів набувають практичної підготовки шляхом надання безкоштовної юридичної допомоги та здійснення правової просвіти населення.


Завершальною стадією навчання бакалавра є атестація, яка здійснюється у формі кваліфікаційних екзаменів з дисциплін:

 • Теорія держави та права;
 • Цивільне право та цивільний процес.
 • Випускники одержують диплом державного зразка.