ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Спеціальність 073 Менеджмент

Спеціальність 073 Менеджмент

Показник якості управління - звичайні люди, які роблять незвичайні речі. Пітер Друкер

 

Першим кроком для незвичайних речей є якісна освіта.

Спеціальність 073 Менеджмент – це місце, де майбутній фахівець уперше бере участь у розробці і реалізації корпоративної, конкурентної, маркетингової, фінансової  та кадрової стратегії компанії.

Менеджер організовує заходи, які допомагають реалізувати ту чи іншу стратегію, планує і контролює діяльність підрозділів організації та окремих виконавців у ході здійснення конкретних проектів і програм.

Серед основних функцій менеджера проведення ділових переговорів, розподіл і делегування повноважень серед персоналу, розподіл ресурсів, підготовка наказів і розпоряджень, контроль за їх виконанням.

Саме тут він робить перший крок до справжнього мистецтва управління.

 

ПАСПОРТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Освітній рівень

Форми навчання

Тривалість підготовки/обсяг програми

Мова викладання

Бакалавр

денна / заочна / дистанційна

3 роки 10 місяців /

240 кредитів ЕКТС

Українська

Магістр

денна / заочна / дистанційна

1 рік 4 місяці/

90 кредитів ЕКТС

Українська

 

Навички, які здобувають випускники спеціальності:

 • дослідження ринкових можливостей формулювання бізнес-ідеї
 • володіння інструментарієм стратегічного і фінансового менеджменту
 • оцінка впливу інвестиційних рішень на зростання вартості компанії
 • аналіз споживчої поведінки, попиту, конкурентного середовища
 • розробка і реалізація маркетингової стратегії організацій
 • моделювання бізнес-процесів та оцінка ризиків
 • управління виробничою діяльністю організації
 • проектування міжособистісних, групових і організаційних комунікацій
 • володіння сучасними технологіями управління персоналом
 • розуміння сучасної системи управління якістю та забезпечення конкурентоспроможності підприємства
 • володіння методами управління проектами
 

Бізнес-партнери програми:

Провідні промислові та аграрні підприємства, організації та установи сфери послуг (м. Херсона, Південного регіону України); вітчизняні та зарубіжні наукові установи та дослідні організації; українські та зарубіжні заклади вищої освіти; державні та регіональні органи управління; Херсонська обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації Херсонської області, територіальні громади, громадські організації, професійні об’єднання тощо.

 

Бази практик:

 

Можливості працевлаштування:

Фахівець з менеджменту здатний виконувати професійну діяльність в усіх галузях економіки (відповідно до Державного класифікатору професій ДК 003: 2010), зокрема:

Фахівці з менеджменту можуть працювати на посадах:

 • функціональних керівників різних підприємств та їх підрозділів, як у вітчизняних фірмах, організаціях та установах, так у міжнародних компаніях:
 • управління персоналом;
 • службі менеджменту якості та безпечності продукції;
 •  PR-службі підприємства;
 • маркетингу;
 • планування проектів і програм;
 • фінансово-економічній службі;
 •  аудиту систем менеджменту тощо;

 • керівниками малих підприємств без апарату управління в промисловості;
 • керівниками або професіоналами з управління проектами та програмами;
 • професіоналами у сфері державної служби;
 • економічними радниками або консультантами з економічних питань;
 • членами спостережної ради або правління акціонерного товариства.