ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Звіт про студентську науково-практичну конференцію «Місцеве самоврядування в країнах ЄС: європейський досвід для України»

Науково-дослідна робота студентів у вищому навчальному закладі є одним із пріоритетних напрямів їхньої самостійної роботи, важливим чинником підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Вона сприяє розвиткові творчого мислення, індивідуальних здібностей, дослідницьких умінь і навичок у студентів, наукової інтуїції, творчого підходу до здобуття знань і практичного їх застосування з метою розв’язання завдань і наукових проблем.

12 травня 2016 року в Херсонському економічно-правовому інституті відбулась студентська науково-практична конференція «Місцеве самоврядування в країнах ЄС: європейський досвід для України» в рамках програми Жана Моне «Економічна конвергенція України та ЄС».

Мета конференції - проаналізувати європейський досвід проведення адміністративно-територіальних реформ; обговорити можливість його адаптації до українських реалій; визначити основні цілі та пріоритетні напрямки трансформації системи управління в Україні.


Роботу конференції було проведено у два етапи: о 10 год. 40 хв. студенти і магістранти брали участь у роботі пленарного засідання конференції. По закінченню пленарного засідання роботу конференції було продовжено на секційних засіданнях.


В рамках роботи конференції працювали 4 секцій:
Секція 1. Теоретичні та практичні аспекти місцевого самоврядування в країнах ЄС;
Секція 2. Уніфікація законодавства України до європейських стандартів та цінностей;
Секція 3. Формування і використання муніципальних бюджетів в країнах ЄС;
Секція 4. New Public Management в європейських країнах. Імплементація нового публічного управління в Україні.


Засідання Секції 3 «Формування і використання муніципальних бюджетів в країнах ЄС». Переможців – визначено!


Досвід та знання набуті під час конференції дозволять учасникам більше усвідомити, що Україна, має більш широко використовувати здобутки країн ЄС у галузі розвитку муніципального сектору економіки.

Оргкомітет студентської науково-практичної конференції дякує учасникам за плідну роботу та бажає подальшого наукового зростання!

Останні конференції

Звіт про проведення круглого столу з питань публічності та прозорості процедур щодо створення Агенції регіонального розвитку

Звіт про студентську науково-практичну конференцію «Місцеве самоврядування в країнах ЄС: європейський досвід для України»

Проведення круглого столу «Створення в Херсонській області Агенції регіонального развитку»

Звіт про проведення круглого столу «Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України»

Круглий стіл "Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України"

Звіт про Міжнародну науково – практичну конференцію

Звіт про міжвузівську студентську конференцію

Міжнародна науково-практична конференція

Міжвузівська студентська конференція

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний інформаційний простір в освітній і науковій діяльності: проблеми становлення, особливості організації, ефективність та перспективи розвитку»