ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Звіт про Міжнародну науково – практичну конференцію

«ЕКОНОМІЧНА КОНВЕРГЕНЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА КРАЇН СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА»

(в рамках програми Жана Моне)


28 – 29 травня 2015 року в Херсонському економічно – правовому інституті відбулася Міжнародна науково – практична конференція «Економічна конвергенція Європейського союзу та країн Східного партнерства» (в рамках програми Жана Моне).


Співорганізаторами конференції стали провідні вищі України, Польші, Білорусі та громадські організації:

 • Херсонський економічно – правовий інститут
 • Університет інформаційних технологій та менеджменту м. Жешов (Польша)
 • Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь)
 • Запорізький національний університет
 • Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
 • Українська асоціація європейських студій (UESA)
 • Херсонська обласна організація спілки економістів України


Актуальність обраної проблематики для проведення науково-практичної конференції не викладає сумнівів, оскільки Україна, Грузія та Молдова за підсумками саміту країн Східного партнерства (21-22 травня 2015 року) підтвердили європейське прагнення та європейський вибір розвитку.


З привітальним словом виступила і відкрила конференцію ректор інституту, доктор економічних наук, професор, керівник проекту «Економічна конвергенція України та ЄС» Покотилова В.І.


Програма конференції була реалізована упродовж 2-х днів у процесі роботи 5-х секцій: «Теоретичні аспекти економічної конвергенції країн ЄС», «Конвергенція інституційного розвитку країн Східного партнерства та ЄС», «Уніфікація законодавства країн Східного партнерства до європейських стандартів та цінностей», «Регіональний розвиток країн Східного партнерства в умовах європейської інтеграції», «Перспективи зближення економік ЄС і країн Східного партнерства».


Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням як провідних вчених, представників органів місцевого самоврядування, викладачів вищих навчальних закладів так і студентської молоді.


У наукових доповідях, проголошених на пленарному засіданні, піднімалися актуальні питання проблем економічної конвергенції та інтеграції країн Східного партнерства та ЄС, а саме:

 • Предместніков Олег Гарійович – в.о. начальника Головного управління юстиції в Херсонській області
 • Криницький Євген Анатолійович – в.о. начальника управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації - Інтеграція освіти України в європейський освітній простір;
 • Andrzej Shelts - Prorektor ds Współpracy Międzynarodowej DN - Obschetsivilizatsionnyh trendy w edukacji Polska;
 • Шаповалова Валентина Миколаївна – координатор проекту програми Жана Моне, к.е.н., доцент - Підсумки реалізації проекту програми Жана Моне «Економічна конвергенція України та ЄС» в Херсонському економічно-правовому інституті;
 • Парфьонова Ганна Василівна – голова громадської оргазації «Розвиток» - Стратегія розвитку Херсонської області до 2020 року;
 • Скирко Юрій Іванович – д.е.н., професор Херсоснького державного університету - Євроінтеграція: проблеми і перспективи для України;
 • Коваленко Микола Андрійович – д.е.н., професор Херсонського національного технічного університету - Розвиток вітчизняного ринку технічного текстилю як шлях конвергенції України та країн ЄС;
 • Доброзорова Олена Владиславівна – к.е.н., доцент Херсонського економічно-правового інституту - Економіка України в рейтингу глобальної конкурентоспроможності країн світу ;
 • Вітун Світлана Омелянівна - замісник декана факультету економіки і управління, к.е.н., доцент, Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь) - Проблема позиционирования республики Беларусь на европейском туристическом рынке
 • Бігун Володимир Іванович – голова Херсонської обласної організації союзу економістів України - Заходи організації кластерних форм виробництва в регіоні як важливий фактор розвитку економіки;
 • Скриль Сергій Анатолійович – к.ю.н., доцент доцент Херсонського економічно-правового інституту - Європейські стандарти у сфері прав людини у контексті функціонування судової влади України.


Всього у конференції прийняли участь більше 100 учасників, серед яких представники Херсонської обласної державної адміністрації, політичні діячі, активісти державних і громадських організацій Південного регіону України. Провідні науковці та викладачі вищих навчальних закладів і науково - дослідних установ України, аспіранти, студенти. Зроблено 41 доповіді фахівців в галузі євроінтеграції.


Тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде опублікована колективна монографія та розміщені на сайті інституту матеріали тез учасників конференції.

Останні конференції

Звіт про проведення круглого столу з питань публічності та прозорості процедур щодо створення Агенції регіонального розвитку

Звіт про студентську науково-практичну конференцію «Місцеве самоврядування в країнах ЄС: європейський досвід для України»

Проведення круглого столу «Створення в Херсонській області Агенції регіонального развитку»

Звіт про проведення круглого столу «Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України»

Круглий стіл "Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України"

Звіт про Міжнародну науково – практичну конференцію

Звіт про міжвузівську студентську конференцію

Міжнародна науково-практична конференція

Міжвузівська студентська конференція

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний інформаційний простір в освітній і науковій діяльності: проблеми становлення, особливості організації, ефективність та перспективи розвитку»