ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Звіт про Науково–практичну конференцію «ЕКОНОМІЧНА КОНВЕРГЕНЦІЯ КРАЇН - ЧЛЕНІВ ЄС: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ» (в рамках програми Жана Моне)

Звіт про Науково – практичну конференцію

«ЕКОНОМІЧНА КОНВЕРГЕНЦІЯ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС:
ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ»
(в рамках програми Жана Моне)


11 – 13 вересня 2013 року в Херсонському економічно – правовому інституті відбулася науково – практична конференція «Економічна конвергенція країн - членів ЄС: досвід та перспективи для України» (в рамках програми Жана Моне).


З привітальним словом виступила і відкрила конференцію ректор інституту, доктор економічних наук, професор, керівник проекту

«Економічна конвергенція України та ЄС» Покотилова В.І.


Програма конференції була реалізована упродовж 3-х днів у процесі роботи 3-х секцій: “Проблеми сучасного розвитку економіки ЄС”, “Особливості механізму управляння економікою ЄС в умовах конвергенції” та “ Перспективи зближення економік ЄС і України ”.


Актуальність обраної проблематики для проведення науково-практичної конференції не викладає сумнівів, оскільки України знаходиться на передодні підписання договору про асоціацію з ЄС.


Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням як провідних вчених, представників органів місцевого самоврядування, викладачів вищих навчальних закладів так і студентської молоді.


У наукових доповідях, проголошених на пленарному засіданні, піднімалися актуальні питання проблем економічної конвергенції та інтеграції України та ЄС, а саме:

  • Шаповалова Валентина Миколаївна, координатор проекту, к.е.н., доцент - Презентація проекту програми Жана Моне «Економічна конвергенція України та ЄС».
  • Білорусов Сергій Георгійович – директор Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, к.т.н., доцент - «Правове середовище функціонування євро бізнесу: досвід для України».
  • Жильцов Олександр Леонідович – начальник юридичного управління апарату Херсонської обласної державної адміністрації, к.ю.н., «Особливості правового регулювання державної служби в країнах ЄС»,
  • Багмет Михайло Олександрович - проректор Чорноморського державний університет імені Петра Могили, д. і. н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, керівник проекту програми Жана Моне – «Особливості євроінтеграціної роботи на Миколаївщині в умовах конвергенції».
  • Тюхтенко Наталія Анатоліївна – проректор з навчальної та науково – педагогічної роботи, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Херсонського державного університету – «Проблеми форм євро інтеграційних процесів».
  • Бігун Володимир Іванович - виконуючий обов’язки Голови правління Херсонської обласної організації союзу економістів України – «Стратегія розвитку територій півдня України в контексті перспектив конвергенції з ЄС».
  • Сіленков Борис Віталійович - директор Херсонської дирекції банку «Київська Русь», к.е.н., доцент - «Плюси та мінуси євроінтеграції України».
  • Абсава Людмила Олександрівна - учасник проекту програми Жана Моне «Економічна конвергенція України та ЄС», к.е.н., доцент - «Євроінтеграція: перезавантаження».
  • Копитіна Ірина Володимирівна – учасник проекту програми Жана Моне «Економічна конвергенція України та ЄС», к.е.н. - «Соціальне страхування країн – членів ЄС: досвід та перспективи для України».

Всього у конференції прийняли участь більше 120 учасників, серед яких представники Херсонської обласної державної адміністрації, політичні діячі, активісти державних і громадських організацій Південного регіону України. Провідні науковці та викладачі вищих навчальних закладів і науково - дослідних установ України, аспіранти, студенти. Зроблено 42 доповіді фахівців в галузі євроінтеграції.


Тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде опублікована колективна монографія та розміщені на сайті інституту матеріали тез учасників конференції.


За результатами Науково-практичної конференції «Економічна конвергенція країн - членів ЄС: досвід та перспективи для України» (в рамках програми Жана Моне). її учасниками підготовлена та схвалена Резолюція.

Останні конференції

Звіт про проведення круглого столу з питань публічності та прозорості процедур щодо створення Агенції регіонального розвитку

Звіт про студентську науково-практичну конференцію «Місцеве самоврядування в країнах ЄС: європейський досвід для України»

Проведення круглого столу «Створення в Херсонській області Агенції регіонального развитку»

Звіт про проведення круглого столу «Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України»

Круглий стіл "Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України"

Звіт про Міжнародну науково – практичну конференцію

Звіт про міжвузівську студентську конференцію

Міжнародна науково-практична конференція

Міжвузівська студентська конференція

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний інформаційний простір в освітній і науковій діяльності: проблеми становлення, особливості організації, ефективність та перспективи розвитку»